ENERGIE

ENERGIE IS IETS WAT IEDEREEN ELKE DAG NODIG HEEFT. TEN MISTE, IEDEREEN DIE HET WARM WILT HEBBEN IN ZIJN/HAAR HUIS EN NIET HEEL DE DAG IN HET DONKER WILT ZITTEN. IN DEZE TIJD HEB JE VOOR ALLES ENERGIE NODIG! ER ZIJN AUTO’S DIE OP ENERGIE WERKEN, ALS JE EEN TELEFOON HEBT MOET DIE OPGELADEN WORDEN, HEB JE GEEN AUTO MOET JE MET HET OV EN HOE WIL JE JE WAS DRAAIEN ZONDER ENERGIE? KORTOM, WE HEBBEN ENERGIE NODIG. MAAR WAAR KOMT HET VANDAAN EN HOE KOM JE ERAAN?
VERSCHILLENDE SOORTEN ENERGIE

Vroeger bestonden nog niet heel veel soorten energie. Toen werd er vooral heel veel energie gehaald uit de verbranding van fossiele brandstoffen, maar die raken ooit een keer op! En omdat we niet meer zonder energie kunnen, moesten er alternatieven gevonden worden. Ergens in 1700 is zonne-energie uitgevonden en dit is een groot succes! Wanneer  het zonlicht op tientallen zonnecellen, gemaakt van silicium, valt, zetten deze het om in energie. Hoe dit allemaal in detail gaat leggen we binnenkort uit.

We maken nog meer gebruikt van natuurlijke elementen, namelijk de wind. Windenergie wordt opgewekt door windturbines (ook wel windmolens genoemd). Aan deze molens zitten grote wieken vast. Wanneer deze wieken wind vangen en gaan draaien, wordt dit versneld door een tandwiel die op zijn beurt weer een generator aandraait. Deze generator ‘maakt’ energie.

We gebruiken nóg een natuurlijk element. Dit derde element is water. We maken ook energie van water. Waterenergie is energie die vrijkomt door waterkracht. We gebruiken hierbij  de stroomsnelheid van het water. Dit wordt al heel lang gebruikt, maar nu hebben we er speciale waterkrachtcentrales voor. In een waterkrachtcentrale is er een turbine die de kracht van stromend water omzet in beweging. Op de as van de waterturbine is een generator aangesloten en hierdoor wordt energie opgewekt. De centrales slaan waterenergie op en transporteren deze.

De energieën hierboven waren allemaal natuurvriendelijk en kunnen geen kwaad. Dit tot tegenstelling met kernenergie! Kernenergie wordt gemaakt door de kernen van atomen te splijten in een kerncentrale. Als dit gebeurt komt er heel veel warmte (energie) vrij en dit wordt dan gebruikt om water te verwarmen. Het verwarmde water wordt stoom en de stoom zet turbines aan het werk. Deze drijven generatoren aan en die maken weer elketriciteit

                                            © 2023 voordeelvergelijken.eu                                   VOORDEEL PARTNERS