Wat zijn fossiele brandstoffen?

We hebben voor heel veel dingen energie nodig. We gebruiken al jaren de energie die voortkomt uit het verbranden van fossiele brandstoffen. Maar wat is dit nou eigenlijk? en waar komt het vandaan?

Laten we beginnen bij de eerste vraag: wat is het?
Fossiele brandstoffen zijn koolwaterstofverbindingen. Dit zijn koolstofchemische verbindingen van alleen koolstof en waterstof. Dit zijn gasvormen. Miljoenen jaren geleden zijn deze ontstaan door dat er plantaardige en dierlijke resten gingen verteren. Planten absorberen CO2 (fotosynthese). De plant zet de CO2 om in glucose en cellulose. Als een plant afsterft en gaat rotten, komen er ook een aantal gassen vrij. Een hiervan is methaan. In normale omstandigheden zouden deze gassen in de atmosfeer terecht komen en dan zou dat cirkel weer rond zijn. Echter, als een plant afsterft en er komt direct een andere laag bovenop, dan kunnen de gassen nergens heen en kan de plant niet normaal rotten. Onder goede omstandigheden en door miljoenen jaren heen komt er veel druk te liggen op de planten- en dieren resten. Uiteindelijk worden de resten samengeperst tot fossiele brandstoffen zoals steenkool, bruinkool, aardgas en aardolie. Omdat het zo lang duurt voordat fossiele brandstoffen ontstaan maar we  het met zijn alle wel heel snel opmaken, is er over een aantal jaar een tekort aan fossiele brandstoffen.

Previous Post

Leave a Reply

© 2019 voordeelvergelijken.eu